...ساختار مناسب پوستری عبارت است از تقسیم‌بندیِ درست انرژی‌های فرم و رنگ در کادر پوستر به گونه‌ای که شوک بصری به وجود آید و با جذابیت خاص، بیننده را به خود جلب کند و موضوع مورد نظر در محتوای پیام را به سادگی و آسانی انتقال دهد...

... طراحان گرافیک متخصصان ارتباط تصویری هستند و در پرداختن به چگونگی آثار گرافیک به دلیل کاربردی بودن آن‌ها، این مطلب که مخاطبان تا چه میزان در درک مفاهیم کدهای تصویری مورد نظر طراحان موفق هستند، کلید اصلی حل بسیاری از ابهامات در داوری‌هاست. اثر گرافیک در برخورد با مخاطب و جلب نظر او حیات می‌یابد و اینکه کدام طرح و یا در مبحث ما کدام پوسترها برترند، بی‌شک استقبال، ترغیب و اقناع مخاطبان تعیین‌کننده‌ی سرانجام کار و کلام آخر است...

...

حمید مصدق، جستجوگری تمام عیار است در خلق حس و حال بصری و قدرت‌بخشی به فضاهای جذاب و دوست‌داشتنی برای مخاطبان اثر خود. ترکیب‌بندیِ انرژی‌های فرمی و رنگی او ترغیب‌کننده و اقناع‌گرند و در بسیاری از موارد مترادف با مفاهیم. خطوط سیال و آزاد عناصر نوشتاری و فیگورهای مواج، ریتم و ملودی زیبایی در ساخت آهنگ‌های دیداری او به وجود آورده است...

 

مصطفی اسدالهی

رئیس گروه گرافیک و عکاسی دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران

رئیس پیشین انجمن طراحان گرافیک ایران

about, contact & links

 

poster design:

76 soft posters on Rene Wanner's Poster Page

again 59 posters on Rene Wanner's Poster Page

 

type experiences:

displaced letters /1

displaced letters /2

Hamid's people:

light & Linear figures /1

light & Linear figures /2

restless figures /1

restless figures /2

umber figures /1

umber figures /2

 

Hamid's faces:

faces at the panic age

faces as pattern

www.hamidmosaddegh.com from 2006,

the new english version of site: july 11 2015

© all rights reserved.

Hamid Mosaddegh's world & works